In de filtergebouwen, zoals ze eigenlijk heten, werd met grote pompen het grondwater gefilterd. Naast deze filtergebouwen stond op het complex ook een pompgebouw. De locatie werd bewaakt door de bezetter, bang als deze was voor sabotage.

De beheerder Jo Broers, zijn vrouw Anna Broers-Merkx en hun elf kinderen bewoonden een woning die boven het pompgebouw lag.
Met gevaar voor eigen leven en dat van hun kinderen, stelden Jo en Anna in 1943-1944 hun woning enkele maanden ter beschikking als onderduikadres voor tientallen Joodse kinderen, die na hun hachelijke avontuur in de badhokjes in november 1943 niet terug konden naar hun oude onderduikadres.
In 2012 is al een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan het echtpaar Broers. Het pompgebouw en bijbehorende woonhuis is helaas gesloopt.

In 2021 hebben twee studenten van Avans Multimediadesign een proof-of-concept opgeleverd van een escape game speurtocht door Schutterspark, waarin het leven als onderduiker in de Tweede Wereldoorlog centraal staat. De speurtocht is bedoeld voor kinderen uit de hogere klassen van de basisschool, lagere klassen voortgezet onderwijs. Momenteel wordt gewerkt aan de commerciële uitwerking.