Ga naar hoofdinhoud

De aanleiding

De Tweede Wereldoorlog kent vele verschrikkingen. Verhalen die ons allemaal raken. Zeker als het gaat om de vervolging en de moord op miljoenen Joden en andere bevolkingsgroepen in de concentratiekampen van de nazi’s.

En er is ook hoop. Verhalen van moed, saamhorigheid en medemenselijkheid. Deze verhalen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in Brunssum. Tijdens de oorlog zijn naar schatting 600 Joodse kinderen vanuit Amsterdam weg gesmokkeld, van wie een groot deel de oorlog heeft kunnen overleven door de inzet van de bewoners van Brunssum. Niemand is opgepakt, verraden, gedeporteerd of gedood.

Dit verhaal bewaren, verdiepen en vooral delen laat zien dat ieder van ons op zijn eigen manier wél kan bijdragen aan een verdraagzame en mooie samenleving.

De urgentie

Brunssum met haar verhaal van de eigen leefgemeenschap tijdens WOII bevat unieke informatie en historisch belangrijke locaties. Deze herbergen de verhalen van moed, medemenselijkheid en solidariteit. Verhalen die ons inspireren en motiveren een verdraagzame op vrijheid gestoelde samenleving te koesteren, te verbeteren en uit te dragen. Veel van deze kennis en locaties verdwijnt zienderogen. Simpelweg omdat medeburgers met hun levensverhalen ons ontvallen. Historische locaties verdwijnen die de verhalen visualiseren. Daarom is het zeker in deze tijd cruciaal dat deze rijkdommen behouden blijven. Nu kan het nog voordat het te laat is.

Onze missie

Het verhaal van Brunssum. Het verhaal van hoop De Stichting heeft als doel om de verhalen over het redden van Joodse kinderen en andere vervolgden tijdens WOII door de Brunssumse bevolking te ontsluiten, te bewaren, te delen en te verdiepen. Zodat we daarvan kunnen leren en motivatie vinden om te kiezen voor medemenselijkheid, zorg voor elkaar, moed en saamhorigheid. Dit leidt tot oprechte daden tegen geweld, terreur en onderdrukking. Daarbij richten we ons vooral tot jeugd in Brunssum, maar ook verder daarbuiten. Het is een verhaal om wereldwijd te delen.

Onze aanpak

Om onze missie te bereiken zijn al onze activiteiten gericht op het creëren van dialoog, die leidt tot het maken van keuzen tot oprechte daden tegen geweld, terreur en onderdrukking.

Dialoog tussen jongeren onderling en van jong tot oud wereldwijd. Om die dialoog te stimuleren, bouwen we een structuur en maken we communicatiemiddelen en platforms om de verhalen zo te delen dat mensen worden gestimuleerd de positieve verbinding en gesprekken met zichzelf en elkaar aan te gaan.

We maken informatie toegankelijk voor iedereen en plaatsen het in de juiste context. Hiermee proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Beschermheer & beschermvrouw Jack & Ina Aldewereld

Jack Aldewereld is als baby naar Brunssum gesmokkeld en heeft daar de oorlog als onderduikkind doorgebracht. Hij is altijd in Brunssum blijven wonen en is zich op volwassen leeftijd gaan verdiepen in de geschiedenis van zijn familie en de Holocaust.

Samen met zijn vrouw Ina ijvert Jack al tientallen jaren voor het bekendmaken van de rol van Brunssum in het laten onderduiken van Joodse kinderen. Dankzij zijn niet aflatende inspanningen zijn er in Brunssum tal van plaquettes en gedenkstenen aangebracht.

De Stichting draagt de naam van Jack Aldewereld als erkenning voor en eerbetoon aan alles wat Jack samen met zijn vrouw Ina op dit gebied heeft bereikt en nog steeds doet. Jack en Ina zijn beschermheer en beschermvrouw van de Stichting.

Over Jack Aldewereld en zijn missie zijn meerdere korte documentaires gemaakt.

Bekijk documentaires