Ga naar hoofdinhoud

Onze organisatie

Als stichting hebben we gekozen voor een aantal waarden. Waarden die ons gedrag bepalen en leiden tot het waarmaken van onze ambitie. We hebben gekozen voor een structuur met een stevig fundament, bestaande uit mensen met een ruime en unieke kennis en ervaring. We zijn trots op een Comité van Aanbeveling met ambassadeurs voor onze stichting. Een Raad van Advies waarin we alle advieskracht voor onze stichting hebben gebundeld. Een bestuur dat leiding en energie geeft aan de stichting en alle activiteiten die daaruit voortkomen. En ten slotte, een groep van Vrienden van de Jack Aldewereld Stichting, die ons volgt en steunt.

Onze drie waarden

Drie waarden vormen het fundament voor onze stichting.

Zingeving van Het verhaal van Brunssum en alle verhalen die dit voeden. Verhalen van het maken van bewuste keuzen. Verhalen van hoop.

Medemenselijkheid vanuit de mensgerichte manier waarop we werken. Altijd op zoek naar de positieve dialoog met de omgeving.

Aanpakken. Samen kijken naar mogelijkheden en met elkaar de kansen pakken die langskomen.

HOOP: Een Brunssums verhaal over moed en medemenselijkheid

Bestuur

Comité van aanbeveling

Raad van advies

Beschermheer en beschermvrouw

Jack en Ina Aldewereld

Vrienden van de Jack Aldewereld stichting

Iedereen die de stichting een warm hart toedraagt en graag op de hoogte wil blijven van wat de stichting doet, kan zich aansluiten bij de Vrienden van de Jack Aldewereld Stichting.

Als Vriend van de Jack Aldewereld Stichting ontvang je als een van de eersten de nieuwsbrief en word je uitgenodigd voor interessante evenementen.

Ook Vriend worden?

Meld je nu dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Onze Financiën

De stichting hanteert een aantal strikte financiële normen. Onderstaand de belangrijkste op een rijtje:

  • De stichting kent geen winstoogmerk.
  • Er is geen sprake van een vergoeding voor bestuurders. Wel kunnen onkosten worden vergoed, die in het jaaroverzicht zichtbaar zijn.
  • De doelen en projecten van de JAS worden in een actueel meerjaren beleidsplan beschreven. Het beleidsplan vormt de basis voor ons jaarplan en geplande activiteiten.
  • Er is geen sprake van een meerderheidsbelang financiën. Alle besluiten worden genomen na consensus van alle bestuursleden.
  • De jaarstukken zoals de balans, de baten en lasten met een toelichting worden binnen 6 maanden na sluiting boekjaar op de website vermeld om het boekjaar te verantwoorden. De toelichting geeft inzicht en uitleg over de jaarstukken. De jaarstukken over 2023 zijn – net als die over 2022 – opgesteld door Punctua & Partners.

Toelichting boekjaar

In 2022 heeft de stichting het eerste openbare congres gehouden in De Brikke Oave met ruim 100 betalende bezoekers. Er waren interessante lezingen van vm. Gouverneur Theo Bovens, historici Bert Jan Flim en Martin van der Weerden en schrijfster Elle van Rijn. Ook werd voor de 2e keer de Jack Aldewereld Award uitgereikt, ditmaal aan Bert Jan Flim. Hij kreeg de award uit handen van wethouder en locoburgemeester Hugo Janssen. Tijdens het congres vond ook de voorpremière plaats van de documentaire Hoop.

Dit jaar is ook veel tijd besteed aan het Europese project Mapping Hiding Places van de VU Amsterdam i.s.m. de Anne Frank Stichting en het opzetten van een netwerk van Verhalenvangers en Verhalenvertellers.

De financiën zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door mr. Leon Ruyters van Punctua & Partners. Wij danken Leon en zijn bedrijf voor hun betrokkenheid.

Batig saldo bij opheffing

In de statuten is vastgelegd dat het batig saldo bij opheffing van de stichting ten goede komt aan een andere stichting met vergelijkbare doelen. Mocht het ooit zover komen, dan zal hierover tijdig worden gecommuniceerd.

Financiële verantwoordelijkheid binnen bestuur

Jannie Treeck is tot december 2023 als penningmeester verantwoordelijk geweest voor het financiële handelen van de stichting, het vormgeven van het financiële beleid en voor de fondsenwerving. Vanaf december 2023 neemt Ton van Knippenberg de rol van penningmeester over in het bestuur.

Contact

Ton van Knippenberg
0622758718
[email protected]

Bankrekeningnummer
NL27INGB0008177701 t.n.v. Jack Aldewereld Stichting.
De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 81183828.
RSIN 861974542