Ga naar hoofdinhoud

Partners

Anne Frank Stichting, Amsterdam – met de Anne Frank Stichting werken we samen op het gebied van educatie en in algemene zin met betrekking tot communicatie en informatie uitwisseling.

Wilt u partner worden van de Jack Aldewereld Stichting? Neem s.v.p. contact met ons op zodat we mogelijke raakvlakken kunnen bespreken.

Contact

Sponsors

In 2020 heeft de stichting een opstartsubsidie ontvangen van de gemeente Brunssum. Voor 2022 is een structurele waarderingssubsidie aangevraagd.
Op dit moment zijn er nog geen andere ‘sponsors’.
Sponsoring kan ook plaatsvinden in natura, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van middelen, kennis of menskracht:
Gevelverzorging Fijten uit Brunssum heeft gratis de steiger ter beschikking gesteld bij de restauratie van de muurschildering van Transportbedrijf Gebr. Van Bree in Schuttersveld.
Notariskantoor Heijnen te Eijsden heeft kosteloos de statuten en de oprichtingsakte van de stichting verzorgd.
Yaka Art te Brunssum heeft materialen ter beschikking gesteld en de begeleiding op zich genomen van de leerlingen tijdens het maken van het kunstwerk voor Pater Wim van der Geest.

Ook geïnteresseerd om de Jack Aldewereld Stichting te sponsoren? Neem s.v.p. contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Contact

Donateurs

Al diverse malen zijn we verblijd met spontane donaties van particulieren die de stichting een warm hart toedragen.
In de toekomst willen we kijken hoe we bijvoorbeeld vaste donateurs kunnen werven die bereid zijn een jaarlijkse donatie te doen.

Wilt u ook een donatie doen? Laat het ons weten, uw gift is uiteraard zeer welkom!

Ik wil doneren

Andere inkomstenbronnen

De stichting wil binnen afzienbare tijd graag de ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee wordt het ook mogelijk aanvragen te doen bij diverse fondsen.

Andere toekomstige inkomstenbronnen kunnen zijn:

  • Culturele instanties
  • Serviceclubs
  • Legaten of erfenissen
  • Bedrijfsleven