Ga naar hoofdinhoud

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Graag willen wij mensen bewegen om positieve keuzes te maken die bijdragen aan een betere wereld. Daarin kun je elkaar op verschillende manieren stimuleren en motiveren. Maar altijd positief en gericht op wat wel kan, hoe moeilijk soms ook. Beelden kunnen vaak heel goed zo’n positief gevoel overbrengen. Je krijgt er een glimlach van op je gezicht of het is net dat steuntje in de rug. Heb jij beelden, foto’s, illustraties, die deze hoop, saamhorigheid en medemenselijkheid uitstralen, deel deze dan met ons. Wij plaatsen ze op deze pagina en zo maken we samen een schitterende fotocollage. Ons verhaal van hoop.

Noot

Wij plaatsen geen beelden met politieke, religieuze of commerciële intenties.

Deel jouw foto

Upload hier jouw foto van hoop

Hier een paar voorbeelden.