Ga naar hoofdinhoud

Brunssum, 4 september 2020 – De Stichting Jack Aldewereld i.o. is gestart met
de restauratie van de historisch belangrijke muurschildering van het
voormalige Transportbedrijf Van Bree. De familie Van Bree in Brunssum
speelde een sleutelrol bij het redden van onderduikers in de Tweede
Wereldoorlog. Met medewerking van de huidige bewoners van het pand aan de
Haafheidestraat, steun van de Gemeente Brunssum en sponsoring door Fijten
Gevelverzorging B.V. wordt deze week met de restauratie van de
muurschildering gestart. Naar verwachting zal het in oude glorie herstellen van
de muurschildering enkele weken duren.

De Tweede Wereldoorlog kent vele verschrikkingen. Verhalen die ons allemaal raken. Zeker
als het gaat om de vervolging en de moord op miljoenen Joden, andere bevolkingsgroepen
en verzetsstrijders. Maar er is ook hoop. Verhalen van moed, samenhorigheid en
medemenselijkheid. Deze verhalen zijn terug te vinden in Brunssum.

Familie Van Bree
De familie Van Bree van het gelijknamige transportbedrijf speelde in de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke rol bij het redden van Joodse kinderen en onderduikers. In de
oorlog vervoerde Van Bree in opdracht van de bezetter kolen uit de Staatsmijn Hendrik naar
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vrachtauto’s kwamen echter allesbehalve leeg
terug naar Brunssum. Onderduikers, vaak Joodse kinderen, werden meegesmokkeld naar
hun huis aan de Haafheidestraat waar ze onderdak vonden, of van waaruit ze naar een
andere onderduikplek werden gebracht. Een oude muurreclame die op de gevel is
geschilderd herinnert aan deze tijd. De muurschildering was echter dringend aan restauratie
toe.

Jack Aldewereld Stichting i.o.
De Jack Aldewereld Stichting i.o. heeft als doel om locaties in Brunssum en verhalen met
betrekking tot het redden van Joodse kinderen en andere vervolgden tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Brunssumse bevolking te bewaren en te delen. Dit stukje
geschiedenis is het waard om breder bekend te worden.
Het restaureren van de gevelschildering past in het streven van de stichting om historische
locaties die belangrijk zijn geweest in het onderduikverleden op de kaart te zetten.

 

Over de Stichting i.o.
De Jack Aldewereld Stichting is een initiatief van enkele betrokken Brunssumers die
geïnspireerd zijn geraakt door de inspanningen van het echtpaar Aldewereld uit
Brunssum om het Joodse onderduikverleden onder de aandacht te brengen. Jack
Aldewereld is als baby naar Brunssum gesmokkeld en heeft daar de oorlog als
onderduikkind doorgebracht. Hij is altijd in Brunssum blijven wonen en is zich op

volwassen leeftijd gaan verdiepen in de geschiedenis van zijn familie en de
Holocaust. Samen met zijn vrouw Ina ijvert Jack al tientallen jaren voor het
bekendmaken van de rol van Brunssum in het laten onderduiken van Joodse
kinderen. Dankzij zijn niet aflatende inspanningen zijn er in Brunssum tal van
plaquettes en gedenkstenen aangebracht. Memorabel was bijvoorbeeld de
onthulling van het Joods monument in het Vijverpark in 1989 in het bijzijn van alle
onderduikkinderen van weleer, waaronder Ed van Thijn, waarvan velen inmiddels al
lang in het buitenland woonden. De Stichting draagt de naam van Jack Aldewereld
als erkenning voor en eerbetoon aan alles wat Jack samen met zijn vrouw Ina op dit
gebied heeft bereikt en nog steeds doet. Jack en Ina zijn beschermheer en
beschermvrouw van de Stichting.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over de stichting of de muurschildering van Van Bree kunt u
contact opnemen met Arie de Zeeuw, 0654 670 975 of via
[email protected].