Ga naar hoofdinhoud

BOEKJE VERZETSHELD PATER WIM VAN DER GEEST NU OOK VERKRIJGBAAR IN BEVERWIJK

15 september 2022 De Jack Aldewereld Stichting heeft haar eerste boekje over de Beverwijkse verzetsheld Pater Wim van der Geest aangeboden aan burgemeester Martijn Smit. Deze kreeg het exemplaar op het gemeentehuis officieel overhandigd door Jan van der Geest, een van de neven van pater Wim van der Geest. Het boekje is handzaam en zeer toegankelijk qua inhoud. Het is opgebouwd uit een stukje historie, uit verhalen over de persoon of locatie en uit een speciaal gedeelte voor de jeugd. De uitgave over pater Wim van der Geest is nu ook rechtstreeks verkrijgbaar in Beverwijk.

 De onderduik tijdens de Tweede Wereldoorlog

Brunssum, gelegen in oostelijk Zuid-Limburg kent een uniek onderduikverleden. Het stadje, destijds een mijnwerkersgemeenschap met zo’n 17.000 inwoners, wist namelijk zo’n 300 à 400 onderduikers succesvol door de oorlog heen te loodsen. Het betrof hier voornamelijk Joodse kinderen, maar ook volwassenen die aan de ‘Arbeitseinsatz’ probeerden te ontkomen, deserteurs uit het Duitse leger en andere vervolgden. Niemand van de onderduikers in Brunssum is verraden, opgepakt en vermoord. Dat is een uniek verhaal.

De Jack Aldewereld Stichting heeft zich ten doel gesteld dit unieke verhaal uit te diepen en hierover een dialoog aan te gaan met de huidige generatie om ervan te leren voor het heden. De stichting probeert elk jaar aan minimaal één persoon of locatie specifiek aandacht te schenken.

Pater Wim van der Geest

Vorig jaar belichtte de stichting Pater Wim van der Geest. Wim van der Geest werd in 1913 in Beverwijk geboren als derde kind van Arie en Martina van der Geest-van Eeden. De familie Van der Geest had een goedlopende slagerij en behoorde tot de notabelen in Beverwijk. Wim voelde als enige in het gezin van 10 kinderen een roeping en trad in bij de congregatie der Lazaristen. In 1942 werd hij benoemd tot kapelaan in Brunssum. Al snel werd hij een van de kartrekkers in het verzet en bekleedde hij een sleutelrol in het vergaren van onderduikadressen en het regelen van valse persoonsbewijzen en bonnenkaarten. In het voorjaar van 1944 werd het zo gevaarlijk dat ook Wim van der Geest zelf moest onderduiken.

Plaquette

Vele jaren na de oorlog werd pas duidelijk hoe groot de impact is geweest van de oorlog op Wim. Veel te vroeg is hij in 1969 op 55-jarige leeftijd gestorven.

Eind oktober 2021 werd in Brunssum in aanwezigheid van burgemeester Martijn Smit een plaquette onthuld bij de kerk waar Wim kapelaan was en een kunstwerk gemaakt door scholieren. De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van familieleden Van der Geest, vertegenwoordigers van beide gemeenten en vele andere hoogwaardigheidsbekleders en geïnteresseerden. Alle informatie die bekend is over wat Pater Wim van der Geest heeft betekend voor het verzet in Brunssum, de verhalen van mensen die hem hebben gekend en lesmateriaal dat gebruikt is op de middelbare school, is nu gebundeld in dit boekje.

Verankering in Beverwijk

Bij de korte ceremonie van het overhandigen van een exemplaar aan de burgemeester, zegde de heer Smit toe dat er binnen het gemeentebestuur plannen zijn om de naam van pater Wim van der Geest ook in Beverwijk te laten voortbestaan. Een kleine werkgroep zal zich de komende tijd gaan buigen over hoe dit het beste gestalte kan krijgen.

The Read Shop

Het boekje over pater Wim van der Geest is bij de Beverwijkse vestiging van The Read Shop, Breestraat 77, verkrijgbaar voor €10,-. Dit bedrag komt volledig ten goede van de stichting en wordt gebruikt om het boekje te bekostigen. Het daarnaast ook verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting via [email protected]

=/=/=/=/=/=/=